Cennik

Opłata rejestracyjna za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 50 zł (płaci strona zgłaszająca sprawę do mediacji).

Mediacja:

  • czas trwania: 55-60 min
  • cena: 100 zł
  • czas trwania: powyżej 60 min
  • cena: dopłata za każde pół godziny - 50 zł


Sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej):  

  • cena: 150 zł

 

Sesja mediacyjna podczas której strony podpisują porozumienie: 

  • czas trwania: 30 min
  • cena: 50 zł

Ceny nie zawierają kosztów dojazdu i ew. zakwaterowania mediatora, które na mocy odrębnej umowy, każdorazowo uzgadniane są ze stronami w przypadku mediacji przeprowadzanych poza Poznaniem.
W sytuacji gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 30000 zł brutto, doliczana jest opłata jednorazowa
w wysokości 3% od kwoty powyżej 30000 zł.

Ceny zawierają VAT.

Cennik obowiązuje do 31 XII 2015r.